Евангелие от Луки, Глава 24

Евангелие от Луки, Глава 23

Евангелие от Луки, Глава 22

Евангелие от Луки, Глава 21

Евангелие от Луки, Глава 20

Евангелие от Луки, Глава 19

Евангелие от Луки, Глава 18

Евангелие от Луки, Глава 17

Евангелие от Луки, Глава 16

Евангелие от Луки, Глава 15